Dodací pořádek

Dodací pořádek


obchodní společnosti Dřevomateriál s.r.o.,
se sídlem Žamberk, Orlická kasárna 738, PSČ 564 01, IČ: 25954024,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 17369


Předmět úpravy

 • Tento dodací pořádek obchodní společnosti Dřevomateriál s.r.o., se sídlem Žamberk, Orlická kasárna 738,
  PSČ 564 01, IČ: 25954024 (dále jen „prodávající“), upravuje vzájemná práva a povinnosti smluvních stran
  vzniklé v souvislosti nebo na základě objednávky přepravy objednaného zboží.
 • Rozvozy plošných materiálů zajišťuje prodávající nákladními automobily společnosti WIMEX
  TRANS spol. s r.o. nebo ve spolupráci s externími přepravci. V případě objednávky obsahující pouze zboží
  mimo plošné materiály jsou využíváni smluvní přepravci PPL nebo TOP Trans.


Cena dopravy

 • Cena dopravy objednávek obsahujících plošné materiály je dána místem dodání a celkovou hodnotou
  objednávky. Výše dopravného je sjednána s Vaším obchodním zástupcem před prvním nákupem, pokud
  není sjednáno jinak pro konkrétní obchodní případ.
 • V případě objednávky dekorů laminovaných desek ze skupiny „akčních dekorů“ může být dopravné
  stanoveno individuálně.
 • Prodávající si vyhrazuje právo na změnu výše dopravného oproti obvyklé výši dopravného. S výší
  dopravného odlišnou od standardních přepravních podmínek bude vždy kupující předem seznámen.
 • V případě objednávky zboží mimo plošné materiály (kování, ABS hrany, …) je výše dopravného stanovena
  dle hodnoty zásilky dle následující tabulky:

do 5.000,- vč. DPH

249,- kč vč. DPH

do 10.000,- vč. DPH

149,- kč vč. DPH

Nad 10.000,- vč. DPH

Zdarma

Výše uvedené ceny nezahrnují DPH. V případě, že je zboží placeno v hotovosti, je dopravné navýšeno
o doběrečné ve výši 30 Kč bez DPH/dobírka.
V případě, že je předmětem zásilky alespoň jedno nadrozměrné zboží (delší než 2 m) nebo granitový dřez,
je k objednávce účtováno navíc balné ve výši 99 Kč bez DPH.


Termín dodání objednaného zboží

 • Při objednávce obvyklého množství skladového zboží do 8:00 v pracovní den je zboží expedováno
  následující závozový den (dáno mapou rozvozů). (Např. pro závozový den čtvrtek je uzavírka objednávek
  do středy 8:00.)
 • V případě, že jsou plošné materiály z logistických důvodů expedovány externím přepravcem, si prodávající
  vyhrazuje změnit závozový den a posunout tak termín expedice o nezbytně nutný časový úsek.
 • V případě, že prodávající odesílá zboží smluvním přepravcem PPL nebo TOP Trans, je zboží odesláno
  nejpozději následující pracovní den. Termín doručení zboží kupujícímu je dán kapacitou smluvního
  přepravce. Obvykle bývá zboží doručeno v pracovní den následující po dni odeslání.


Obecná pravidla

 • Každá objednávka obsahuje dopravné.
 • Kupující má vždy možnost si zboží vyzvednout v sídle prodávajícího v pracovní době (pondělí – pátek,
  7:30 – 12:00, 13:00 – 16:00). Prodávající v rámci svých obchodních a dodacích podmínek může kupujícímu
  nabídnout rozvoz zboží.
 • Kupující má možnost zajistit si vlastní přepravu objednaného zboží.
 • Prodávající má právo expedovat objednávku kupujícího libovolným přepravcem dle interních předpisů
  (WIMEX TRANS spol. s r.o., PPL, TOP Trans, apod.).