Obchodní podmínky pro formátování a olepování

Technické parametry a obchodní podmínky výroby

Výroba obecně

Příjem zakázek:

 • Příjem zakázek je možný pouze elektronickou formou přes on-line formulář na e-shopu po přihlášení https://www.drevomaterial.cz/narezovy-formular (příchozí zákazník má k dispozici PC na prodejně),
 • objednávky jiným způsobem nepřijímáme.
 • Příjem zakázek přes PC na prodejně je možný pouze ve všední dny od 7:30 do 12:00 a od 13:00 do 15:00.
 • Návod na zadávání zakázek přes on-line formulář je dostupný v elektronické podobě zde: https://www.drevomaterial.cz/files/formular_navod.pdf
 • Formátujeme a olepujeme pouze materiál zakoupený u nás.

Termíny:

 • Zhotovení zakázky je zpravidla do 10 pracovních dní od potvrzení objednávky
 • v případě, že skladové zboží z objednávky není aktuálně skladem, prodlužuje se zhotovení zakázky o nezbytně dlouhou dobu potřebnou pro doskladnění zboží, o této skutečnosti je zákazník informován,
 • zakázky se řadí chronologicky vždy dle plánu práce,
 • expres příplatek: dle platného ceníku 100% (zákazník si tuto službu nemůže nárokovat, vedoucí výroby vždy dle aktuálního vytížení výroby rozhodne o možnosti přijetí a možném expres termínu).

Rozměry dílců:

 • vždy uvádějte výsledné rozměry dílců v mm (tj. včetně olepení).

Formátování a následné olepování ze zbytků materiálu:

 • Příjem zakázek je možný také pouze přes náš on-line formulář, kde je zákazník povinen uvést do příslušného políčka (tj. do poznámky) rozměr zbytku ve vztahu ke směru let.
 • Zákazník je povinen vždy přivezení zbytku nahlásit na prodejně a počkat na další pokyny. Zákazníkům není umožněn vstup do prostoru výroby.
 • Příjem takové zakázky je zpoplatněn dle platného ceníku.
 • K dalšímu zpracování přijímáme pouze ty zbytky materiálu, které byly u nás zakoupeny.
 • Vzhledem ke skutečnosti, že neznáme skladovací podmínky a stáří takto dodaného materiálu, neručíme v případě formátování a olepování zbytků za kvalitu.
 • V případě dodání zbytku neručíme po dobu jeho uložení u nás za ztrátu nebo poškození.

Z technologických důvodů neprovádíme:

 • Formátování a olepování šikmin a oblých tvarů (naše stroje nejsou na tento typ opracování určeny).
 • Olepování již předem „na čisto“ formátovaných dílců dodaných zákazníkem (platí i pro materiál zakoupený u nás). Zákazník má vždy možnost si nechat dílce naformátovat i olepit ze zbytku desky, kterou u nás buď samostatně, nebo v rámci jiné zakázky z pily, zakoupil.

Olepování

Zakázky olepujeme výhradně PUR lepidlem:

 • Bílé lepidlo používáme pro bílé dekory
 • Ostatní dekory lepíme transparentním lepidlem

Hlavní výhody PUR lepidla:

 • voděodolnost: spára mezi hranou a deskou je uzavřena proti vniknutí vody a vysoké vzdušné vlhkosti,
 • vysoká tepelná odolnost: ideální proti působení tepla od spotřebičů a na rozdíl od laserové hrany za
  působení tepla neodpadne,
 • nulová spára: PUR technologie využívá minimální množství lepidla, čímž vznikají téměř neviditelné spáry.

Technologické informace:

 • Pro zachování všech výhod PUR lepidla je nutné po olepení dodržet 24 hodinovou technologickou odstávku vůči působení přímého slunečního záření.
 • Zároveň by teplota prostředí neměla klesnout pod 5°C.
 • V případě, že zákazník trvá na dodání olepovaných dílů dříve, než uběhne tato technologicky nutná doba, zaniká zákazníkovi záruka na olepení a vystavuje díly riziku, že se hrana odloupne.

Formátování

Technické omezení:

 • Řežeme pouze rovné řezy
 • Maximální tloušťka dílce: 60 mm
 • Maximální délka podélného řezu: 3 000 mm
 • Minimální ořez vstupního formátu: 20 mm, při menším ořezu není možno ručit za kvalitu čistého řezu, neboť jsou formáty zkraje oštípány, mají po obvodu zvýšenou vlhkost (tj. síla materiálu je větší a mohlo by dojít při olepování k vyfrézování plochy dílce).

Zbytky materiálu:

 • Pokud zákazník neurčí předem jinak, odesíláme zbytky zákazníkovi vždy společně se zakázkou.
 • Pokud je zakázka určena k osobnímu odběru, zbytky materiálu přikládáme k zakázce. Tyto zbytky jsou u nás nuskladněny maximálně po dobu 5 pracovních dní.
 • Neodebrané zbytky materiálu předáváme k recyklaci a zákazníkovi zaniká nárok na tyto zbytky. Pokud během této doby pošle zákazník zakázku na tento zbytek materiálu, je zde uskladněn do té doby, než zakázka přijde na řadu.
 • Za uložený zbytek neručíme.

Převozní řezy, krácení pracovních desek:

 • Tyto typy řezů neprovádíme na počkání.
 • Provádíme je v nejbližší vhodný termín, který bude vždy stanoven dle vytíženosti výroby vedoucím výroby.

Banánový efekt:

 • Pnutí materiálu může zapříčinit prohnutí materiálu, které nelze předem předvídat, a které je způsobeno kombinací mnoha faktorů.
 • Banánový efekt je algoritmus stanovení nářezového plánu (který určí speciální software), kdy se nejprve deska formátuje „nahrubo“ s nadmírou a díky tomu se odstraní pnutí a je zajištěna následná přesnost a rovinatost dílců. Následně se nahrubo formátované díly rozřežou na čisto.
 • Doporučeno pro případy, kdy je nutná přesnost dílců nebo pokud se materiál dále opracovává na CNC.
 • Tato funkce je zpoplatněna dle platného ceníku.

Prodáváme pouze celé desky:

 • Nevedeme „formátované skupiny“ LTD, HDF apod., zákazník je povinen si vždy zakoupit celou desku.
 • Výjimku tvoří skupina dekorů vedených jako dvířkovina (tj. naformátované a olepené na finální rozměr dvířka).

Balení a manipulace

Balení zakázky odpovídá způsobu odběru zakázky takto:

 • Zakázky objednané na rozvoz jsou baleny na vratné obalové desce.
 • Zakázky objednané k osobnímu odběru jsou baleny na vratné paletě.
 • Jiné kombinace balení a způsobu odběru nejsou možné.

Balení je zpoplatněno dle platného ceníku a zohledňuje počet ks desek v rámci jedné zakázky.

Množství dílů dané na jedné paletě/obalové desce určuje pracovník výroby a je to dáno technickými možnostmi výroby a přepravy zároveň.