Ochrana osobních údajů

Bezpečnost a ochrana osobních údajů na e-shopu drevomaterial.cz

Zpracovávání osobních údajů

Firma se řídí nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. Právním základem pro zpracování osobních údajů klientů je plnění smlouvy. Doba jejich uchování se řídí ostatními zákonnými ustanoveními.

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Společnost Dřevomateriál, s.r.o., provozovatel internetového obchodu drevomaterial.cz, prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné, nejsou poskytovány třetí straně a je s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000Sb.

Shromažďované osobní údaje

Při provádění obchodních transakcí potřebujeme zákazníkovo znát jméno (případně jméno firmy, IČ a kontaktní osobu), adresu (fakturační a případně dodací), telefonní a mailový kontakt. Dále jsou evidovány veškeré obchodní transakce zákazníků v e-shopu drevomaterial.cz u nás.

Jak může zákazník existenci osobních údajů ovlivnit?

Zákazník může může tyto údaje editovat či mazat po přihlášení do e-shopu drevomaterial.cz . (Nelze z účetních důvodů editovat fakturační údaje.) V případě, že chcete Vaši registraci zcela zrušit a dosud jste v e-shopu drevomaterial.cz nenakoupili, stačí odeslat e-mail na info@drevomaterial.cz.